بخشنامه حذف بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی

بخشنامه حذف بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی

بازدید : 68

بخشنامه حذف بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی

بازدید : 69

بازدید امروز : 11     بازدید کل : 5585

© 2020 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال