آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا ( موضوع ماده 79 ق.ن.ص)

آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا ( موضوع ماده 79 ق.ن.ص)

آیين ‏نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید

پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

(موضوع ماده 79 قانون نظام صنفي)

 

تعاريف

ماده 1- تعاريف:

 قانون: قانون نظام صنفي

پروانه کسب: پروانه كسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا.

مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: مرکز اصناف و بازرگانان( برای واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری) و ادارات و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور. (برای سایر موارد)

متقاضيان واجد شرایط: افراد واجد شرایط موضوع ماده (79) قانون براساس معرفی نامه بنیاد.

بنياد: بنياد شهید و امور ایثارگران.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب (به نشانی:Iranianasnaf.ir ).

 

تسهيلات

ماده2- تسهیلات دریافت پروانه کسب:

1- معافیت از پرداخت هزینه­های صدور و تمديد پروانه کسب.

2- معافیت از پرداخت هزینه حق عضویت سال اول.

3- معافیت از پرداخت هزینه دوره آموزش صدور و تمدید پروانه کسب.

 

مراحل صدور پروانه كسب

ماده 3- مراحل صدور پروانه كسب:

1- متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت معرفی­نامه به بنیاد مراجعه نمایند.

تبصره- بنياد موظف است بارعايت شرايط مندرج در تبصره (3) ماده (79) قانون نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط به مرجع صدور پروانه كسب اقدام نمايد.

2- متقاضی باید پس از دریافت معرفي‌نامه از بنياد نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اصناف و دریافت شماره رهگیری اقدام نماید.

3- مرجع صدور پروانه كسب موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني‌بر رد يا قبولي تقاضا به وی ابلاغ كند. اعلام‌نظر نکردن در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‏گردد.

4- پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدوردر موعد مقرر) مرجع صدور پروانه كسب مكلف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاه هاي استعلام شونده نيز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره- اعلام نظر موافق دستگاه‏های استعلام شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

5- متقاضي حداكثر ظرف سه ماه، فرصت دارد تا مدارك مورد نياز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد.

6- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند.

 

شرايط و مدارک

ماده4- شرايط صدور پروانه کسب:

الف شرايط عمومي )بشرح ارائه مدارک ذیل)

1- معرفی­نامه بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی.

2- سند مالكيت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالكيت طبق عرف محل است).

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

3- گواهی عدم سو پیشینه موثر.

4- گواهي اداره امور مالياتي ذي­ربط مبني بر تشكيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده(موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم).

5- گواهي گذراندن دوره‏ های آموزشي احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند ن ماده (30) قانون نظام صنفی).

6-شناسنامه و کارت ملی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.

7- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان كمتر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.

ب شرايط اختصاصي:

1-ارائهکارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتي، درماني (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (13) قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).

2- ارائه پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك دانشگاهی مرتبط، يا حضور يك نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره ماده (13) قانون).

 

وسائط نقلیه

ماده5- مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق تبصره ­هاي (1) و (3) ماده (3) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسائط نقلیه از جمله آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه، پیک موتوری، وانت بار، کمپرسی، جرثقیل و لودر ، طبق شرايط اين آيين­نامه اقدام نماید.

تبصره- آن دسته از صاحبان وسائط نقلیه که قبل از تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند می بایست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند.

 

پروانه کسب فروشگاه­هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره‏اي

ماده 6- شرايط صدور پروانه کسب:

1- دارابودن شرايط مندرج در ماده (4) اين آیين­نامه.

2- داشتن حداقل دو فروشگاه (برای فروشگاه­های زنجیره­ای).

3-پروانه كسب فروشگاه‏هاي زنجيره‏اي با ارائه مدارك فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذكر آدرس فروشگاه مركزي و شعب آن صرفاً جهت متقاضی واجد شرایط این آیین نامه صادر مي شود.

4- پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره با ارایه مدارک فوق صرفاً جهت متقاضی واجد شرایط این آیین نامه و با ذکر نشانی فروشگاه صادر می­شود.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری صرفاً در صورت درخواست متقاضی ایجاد فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره­ای موظف است نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس برای این واحدها اقدام نماید. درغیر این صورت متقاضی می تواند تقاضای صدور پروانه کسب نماید.

مجتمع و کارگاه قالی بافی

ماده 7- شرايط صدور پروانه کسب برای مجتمع ویا کارگاه قالی بافی:

  1. جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن وتجارت ذی ربط.

2- شرايط عمومی مندرج در ماده (4) اين آيين نامه به استثناء بند( 3) آن.

 

تمديد پروانه كسب

ماده 8-  شرايط تمديد پروانه كسب:

1-گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

2-گواهي گذراندن دوره‏هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار.

3 - داشتن كارت معاينه بهداشتي (براي صنوف مشمول).

4- رضايت‏ محضري شرکاء درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی(براي مشاركت های مدني).

 

رسيدگي به شكايات

ماده 9- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب:

1- چنانچه مرجع صدور پروانه کسب درخواست متقاضی را رد کند یا با صدور پروانه مخالفت نماید، باید مراتب را ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلیل به طور کتبی به وي و بنیاد اعلام کند.

2- در صورتی که متقاضی (شهرستان) به نظر اداره صنعت، معدن و تجارت معترض باشد، مي­تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به سازمان تسليم دارد. سازمان موظف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام کند این نظر قطعي و لازم­الاجرا است.

3-چنانچه متقاضی (مرکز استان)  به نظر سازمان معترض باشد، مي­تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مركز اصناف و بازرگانان ايران تسليم دارد. مركز موظف است ظرف مدت يك­ماه نظر خود را اعلام کند. این نظر قطعي و لازم­الاجرا است.

 

ساير مقررات

ماده10-تسهيلات در نظر گرفته شده در اين آیين­نامه مانع استفاده دارنده پروانه كسب از تسهيلات قانون از جمله تبصره (3) ماده (12) آن نمي­شود.

ماده 11-مرجع صدور پروانه کسب موظف است در صورت تغيير مكان واحد صنفي افراد موضوع اين آیین­نامه، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي با رعايت مفاد این آیين­نامه پروانه‏كسب معوض صادر كند.

ماده12- پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت ) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

تبصره- رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي میان مالک و مستاجر و یا شركاء بعد از صدور و تمديد پروانه كسب به عهده مراجع ذي صلاح قضايي مي‏باشد.

ماده 13- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالی آن بلامانع است.

ماده 14-پروانه کسب فروشگاه­های مجازی و شرکت­های بازاریابی شبکه­ای برای متقاضیان مشمول این آیین نامه با معرفی نامه بنیاد و مطابق مقررات آیین­نامه اجرایی ماده (87) قانون و این آیین نامه صادرمی گردد.

ماده 15- افراد با بيش از هفتاد سال سن یا جانبازانی که به دلیل ناتوانایی جسمی قادر به حضور در دوره‏های آموزشی نمی‏باشند، با معرفی نامه بنیاد از گذراندن دوره­هاي مذكور معاف مي‏باشند. اما درصورت داشتن مباشر، باید وي را براي آموزش معرفي كنند. همچنين فارغ­التحصيلان رشته­هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معافند.

ماده 16- این آیین‏نامه مشتمل بر (16) ماده و (7) تبصره در اجرای ماده (79) قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و در تاریخ 2/4/1395 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید واز تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

بازدید امروز : 34     بازدید کل : 48698

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال