دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده 37 ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده 37 ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده 37 ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی

(موضوع تبصره بند م ماده 37 قانون نظام صنفي)

 

تعاریف

ماده۱ـ تعاریف:

- قانون: قانون نظام صنفی.

- دبیرخانه: دبیرخانه هیات عالی نظارت.

- کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

- اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

 

نحوه تصویب ساعات کار توسط کمیسیون نظارت

ماده2- اتاق اصناف می بایست با توجه به طبیعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجلاس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

ماده3 کمیسیون نظارت با موظف است درنظر گرفتن نوع فعالیت و ملاحظات لازم دیگر(از جمله سیاحتی، زیارتی و انتظامی) پیشنهاد اتاق اصناف را در جلسه کمیسیون نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- ساعات کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری تابع ساعت کار فروشگاه یا دفتر مرکزی و یا حسب مورد دستگاه تخصصی ذی‌ربط می باشد.

 

نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی

ماده4- ایام تعطیل واحدهای صنفی مطابق تقویم رسمی کشور می باشد. کمیسیون نظارت موظف است حسب ضرورت (نظیر ماه مبارک رمضان و یا تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، بمنظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تامین مایحتاج ضروری اقدام نماید.

 

سایر مقررات

ماده5- اتاق اصناف با همکاری اتحادیه های ذیربط می بایست مصوبات کمیسیون نظارت درخصوص ساعت کار و ایام تعطیل را از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطلاع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف کنندگان برساند.

ماده6- واحدهای صنفی می بایست اطلاعیه ساعت کار خود را در تابلو مخصوص در محل کسب               به نحوی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده7- اتحادیه های صنفی  موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب بر عهده اتحادیه و اتاق اصناف می باشد.

تبصره: در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می بایست مطابق بند (4) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (28) قانون اقدام گردد.

ماده8- این دستورالعمل در اجرای تبصره بند (م) ماده (37) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (8) ماده و (2) تبصره با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ 18/11/1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

بازدید امروز : 55     بازدید کل : 47432

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال