آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ماده 47 ق.ن.ص )

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ماده 47 ق.ن.ص )

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ماده 47 ق.ن.ص )

میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ماده 47 قانون نظام صنفي)

منابع مالی

ماده 1- منابع مالی اتاق ایران عبارتند از:

1- سه درصد(3%) از درآمد اتاق شهرستان ها.

2- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف.

3- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی.

4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره.

5- درآمد موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون.

6- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

 

سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

ماده 2- اتاق شهرستان ها موظفند در پایان هر فصل (سه ماه ) معادل سه درصد از درآمد خود را به حساب اعلام شده از سوی اتاق ایران واریز نموده و رسید آن را به اتاق مذکور ارسال نمایند.

تبصره-تصویب بودجه و تراز سالیانه اتاق شهرستان­ها توسط کمیسیون های نظارت مشروط بر پرداخت و تسویه حساب سه درصد سهم اتاق ایران می باشد.

 

وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فنی وآموزشی غيرموظف

ماده 3- منظور از خدمات غیرموظف، خدماتی است که اتاق ایران خارج از وظایف ذکر شده در ماده 45 قانون نظام صنفی، ارائه می نماید.

تبصره1- عناوین خدمات فنی و آموزشی براساس پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

تبصره2- ارائه خدمات غیرموظف اتاق ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی صرفاً از طریق عقد قرارداد صورت می‏گیرد.

 

 

کمکهای داوطلبانه و بلاعوض

ماده 4- صرفاً اتاق ایران مجاز است مبالغي را به عنوان كمكهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايد.

تبصره1- کلیه وجوهات موضوع این ماده می‏بایست به حساب اتاق ایران واریز گردد.

تبصره2- درصورت دريافت اموال غير منقول به‏عنوان كمك‏هاي داوطلبانه، اتاق ایران مکلف است نسبت به ثبت و نصب برچسب اموال مذکور اقدام نماید.

 

وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات

ماده 5- اتاق ایران، به‏منظور تقویت بنیه مالی مجاز به کسب درآمد از محل فعالیت‏های زیر و واریز وجوه حاصله به حساب اتاق می‏باشد:

1- چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات به‏منظور ارتقا سطح اطلاعات و آگاهی‏های مسئولین اتاق اصناف شهرستان‏ها، اتحادیه‏ها و افراد صنفی.

2- درج آگهی در نشریات یا درگاههای اینترنتی.

  1. راه اندازی و به روز رسانی سامانه‏ و درگاههای اینترنتی تخصصی اصناف.

 

درآمد موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی

ماده 6- یک سوم وجوه دريافتي ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون متعلق به اتاق ایران می‏باشد. اتاق ايران موظف است ازمحل وجوه دریافتی پس از کسر ده درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را براساس میزان وصول جرایم توسط شعب تعزیرات حکومتی، محاسبه و با رعایت نسبت به حساب اتاق آن شهرستان واریز نماید.

 

ساير مقررات

ماده 7- اتاق ایران مکلف است تا پايان دی ماه هرسال بودجه سالانه اتاق را تهیه و پس از تایید هیات رئیسه، تا اول بهمن ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات، ارسال نماید.

ماده 8- اتاق ایران می‏بایست، تا پايان اردیبهشت ماه هرسال تراز مالی سال قبل خود را پس ازتایید هیات رئیسه به همراه صورت‏های مالی، جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات ارسال نماید.

ماده 9- اتاق ایران موظف است در راستای ارتقای توانمندی‏های علمی و پژوهشی و نوین سازی اصناف، به میزان حداقل 15 درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی، علمی و کارگاه‏ها و یا دوره‏های آموزشی نماید.

ماده 10- اتاق ایران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه تمهیدات لازم را به ‏منظور ایجاد سامانه واریز و دریافت همزمان وجوه از حساب‏های ذی ربط فراهم نمایند.

ماده 11- اين آئين­نامه شامل (11) و(5) تبصره در اجراي تبصره ماده(47) قانون نظام صنفي كه با همکاری اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ 13/9/93 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آیين نامه­هاي مغاير لغو و بلا اثر مي گردد.

بازدید امروز : 43     بازدید کل : 47420

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال