دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 ق.ن.ص)

دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس

فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

 

مقدمه

در اجرای تبصره (1) ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون نظام صنفی به منظور حمایت از سرمایهگذاری و اصلاح شبکه های توزیع، جواز تاسیس صرفاً در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل صادر می گردد.

تعاریف

ماده۱ـ تعاریف:

جواز تاسیس: مجوزی است که برای تاسیس، توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید، برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای صادر می شود.

مرجع صدور: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران. (برای فروشگاه های زنجیره ای) 

متقاضی: متقاضی تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ای.

 

مدارک لازم برای جواز تاسیس

ماده2- مدارک لازم برای صدور جواز تاسیس:

1- ثبت درخواست متقاضی در سامانه اصناف. (به نشانی iranianasnaf.ir)

2- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص، اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل فروشگاه.

تبصره: متقاضیانی که در حال دریافت زمین با مجوز دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی ذی ربط می­باشند از ارایه این مدارک معاف هستند.

3- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.

4- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از                   50 سال سن.

ماده3- مرجع صدور جواز تاسیس موظف است پس از دریافت مدارک لازم،حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.

تبصره: چنانچه متقاضی که نیازمند دریافت جواز تاسیس نمی باشد می تواند رأساً با مراجعه به اتحادیه             ذی ربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.

 

سایر مقررات

ماده4- جواز تاسیس اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره، اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز جواز تاسیس به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

ماده5- اعتبار جواز تاسیس صادر شده 12 ماه است و با ارائه گزارش پیشرف فیزیکی (حداقل 20% پیشرفت) برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدید بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده می باشد.

ماده6- پس از تاسیس و تکمیل طرح، مرجع صدور جواز تاسیس مکلف است پرونده متقاضی را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذی ربط ارسال نماید.

 ماده7- این دستورالعمل در (7) ماده و (2) تبصره به استناد تبصره (1) ماده (5) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ 28/1/1395 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارترسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

بازدید امروز : 50     بازدید کل : 47427

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال