آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده 37 مکرر ق.ن.ص)

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده 37 مکرر ق.ن.ص)

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده 37 مکرر ق.ن.ص)

 آيين­ نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي
اتاق اصناف شهرستان ها

(موضوع ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي )

 

منابع مالي اتاق اصناف

ماده 1- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

  1. بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه­ها.
  2. درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(7) ماده (72) اين قانون.
  3. وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غير دولتي.
  4. وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.(موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفی)

ماده2- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يك حساب جاري (بهمراه حساب پشتیبان) و يك حساب سپرده مي­باشد. با پیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حساب های مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره- هرگونه تغيير حساب بانكي بايد با اعلام قبلی به رئيس كميسيون نظارت انجام ­پذيرد.

ماده 3- اتاق اصناف مكلف است نسبت به پيگيري وصول کلیه درآمدهاي موضوع ماده يك اين آيين­نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد.(بندهاي 1 و4 از طريق اتحاديه­ها).

ماده 4- ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت مي­گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي­بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.

ماده 5- وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي شود و مي­بايست مستقيماً به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورت هاي مالي مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غير نقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.

ماده 6- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفي صورت هاي مالي خود را بصورت رایانه ای و دفاتر قانوني كه قبلاً توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به كميسيون نظارت ارائه نمايد.

ماده 7 وفق بند (ی) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده 8- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقا توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي و افزايش بهره وري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند.

ماده 9- اين آیين­نامه در اجراي تبصره (1) ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل بر(9) ماده تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ 28/12/1392 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

بازدید امروز : 29     بازدید کل : 48693

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال