آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده 85 ق.ن.ص)

آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده 85 ق.ن.ص)

آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده 85 ق.ن.ص)

آيين نامه اجرايي  نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی

(موضوع ماده (85) قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

 ماده 1 تعاریف:

روز بازار: مکانی است جهت عرضه کالا و محصولات صرفاً داخلی توسط افراد یا واحدهای صنفی که بصورت موقت وفق شرایط این آیین نامه ایجاد می گردد.

کارگروه: کارگروه راهبری روز بازارهای جمعی.

 

اهداف

ماده 2 اهداف:

الف- حمایت از تولیدات داخلی منجمله صنایع دستی، خانگی و روستایی

ب-کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان کم سرمایه

 

نحوه برگزاری روز بازارها

ماده3 - به منظور تشخیص ضرورت ایجاد روز بازارها و نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه در هرشهرستان کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاههای زیر تشکیل می­گردد:

  1. شهرداری (رییس)
  2. سازمان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت
  3. جهادکشاورزی
  4. اتاق اصناف
  5. تعاون،کار ورفاه اجتماعی

تبصره: جلسات کارگروه با حداقل چهار عضو تشکیل و تصمیمات آن با سه رای معتبرخواهد بود ضمناً در صورت تشخیص کارگروه، از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکلها بدون داشتن حق رای جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل می­آید.

ماده 4 ضرورت ایجاد یک یا چند روز بازار، تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرف، مکان­های قابل واگذاری و ضابطه تولیدات داخلی به منظور جلوگیری از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهای صنفی با پیشنهاد مشترک شهرداری و اتاق اصناف بر عهده کارگروه می­باشد.

ماده 5- متقاضیان اعم از صنفی، صنعتی، مشاغل خانگی و روستایی، صنایع دستی و نیز فروشندگان کم سرمایه و فاقد مکان می­توانند از امکانات روز بازارهای پیش­بینی شده مطابق مقررات تعیین شده توسط کارگروه استفاده نمایند.

ماده6- چگونگی قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومی کشور می­باشد.

ماده 7- این آیین‏نامه به استناد ماده (85) قانون نظام صنفی مشتمل بر(7) ماده و (1) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ 23/09/1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید. 

بازدید امروز : 45     بازدید کل : 47422

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال