ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب

ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب

مطابق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ضوابط خاص داخلی برای صدور پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای به شرح زیر تعیین می گردد.

در ماده ۲ این آیین نامه عناوین رسته های صنفی در اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به دو گروه الف) کالا و خدمات همگن و ب) انواع کالا و خدمات تقسیم بندی شده است.

ماده3-حداقل مساحت لازم برای راه اندازی هر شعبه:

الف- فروشگاه بزرگ نوع (1):

با فضای ناخالص شش هزار(۶۰۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر سه هزار و ششصد (۳۶۰۰)مترمربع

ب-فروشگاه بزرگ نوع (2):

با فضای ناخالص چهار هزار (۴۰۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر دو هزار و چهارصد (۲۴۰۰)مترمربع

ج-فروشگاه بزرگ نوع (3):

با فضای ناخالص هفتصد (۷۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر سیصد و پنجاه (۳۵۰) مترمربع

د-فروشگاه بزرگ نوع (4):

با فضای ناخالص چهارصد (۴۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر دویست (۲۰۰) مترمربع

فروشگاه های زنجیره ای برای اعطای قرارداد نمایندگی (فرانچایز ) به واحدهای صنفی از قاعده فوق مستثنی هستند.

تبصره ۱: واحدهای صنفی رسته کالا و خدمات همگن ( موضوع بند الف ماده ۲ ) حداقل باید در دو شهرستان شعبه داشته باشند. فروشگاه های با متراژ (۷۰۰) متر و بیشتر از این قاعده مستثنی می باشند.

تبصره ۲: واحدهای تولیدی برای عرضه محصولات تولیدی خود از متراژ تعیین شده مستثنی می باشند.

ماده ۴ - دارا بودن شرایط زیر برای فروشگاه های زنجیره ای الزامی است:

۱-تامین تجهیزات مناسب ایمنی و اطفای حریق برابر ضوابط آتش نشانی شهرستان محل احداث و نصب علائم راهنما

۲-سردخانه مناسب مستقل از فضای فروش برای شعب بندهای الف و ب

۳-نمازخانه و سرویس بهداشتی مناسب برای شعب بندهای الف و ب

۴-بارانداز و انبار برای شعب بندهای الف و ب

۵-پارکینگ برای شعب بندهای الف و ب

۶-مدیریت واحد و نظام مالی متمرکز

۷-تجهیز به صندوق مکانیزه فروش

۸-واحد رسیدگی به شکایات و سوالات مشتریان

۹-تجهیز به دوربین مدار بسته

ماده ۵ -این فروشگاه ها مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور بالاخص قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند تولید، توزیع و فروش کالاها و ارائه خدمات را رعایت نموده و از انجام اقدام ضدرقابتی پرهیز نمایند.

ماده6- ضوابط خاص در شش ماده و دو تبصره تعیین و در تاریخ ۱/۰۲/۹۶ به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسید و از تاریخ ابلاغ ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.

بازدید امروز : 51     بازدید کل : 47428

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال