قانون حذف قراردادهای چاپی

قانون حذف قراردادهای چاپی

پیرو قانون ساماندهی بازار زیمن، املاک و اجاره بهاء و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ابلاغی، و طبق تبصره 3 ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، املاک و اجاره بهاء و ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر متقول، تنظیم قرارداد تسوط بنگاه معاملات املاک باید در سامانه ثبت معاملات املاک صورت گیرد و نمیتواند مبادرت در تنظیم سند عادی قرارداد نمایند.

لذا به اطلاع میرسانیم که قراردادها فقط از طریق سامانه ثبت معاملات املاک صورت بپذیرد که مشمول جرایم این قانون نشود.

کلیه حقوق برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال