قانون بودجه سال 1403

قانون بودجه سال 1403

احتراما بپیوست، فایل قانون بودجه سال 1403 کشور مبنی بر مشمولیت نرخ صفر مالیاتی د رصورت استفاده از پلتفرم های داخلی توسط  کسب و کارهای مجازی و حقیقی و نداشتن پرونده مالیاتی تا پایان سال 1402، جهت اطلاع  ارسال میگردد.

کلیه حقوق برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال