حداقل دستمزد کارگران در سال 1403

حداقل دستمزد کارگران در سال 1403

احتراما بپیوست تصویر بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای ماده(41) قانون کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 ارسال میگردد.

کلیه حقوق برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال