یکصد و هفتمین جلسه

یکصد و هفتمین جلسه

یکصد و هفتمین جلسه

یکصدو هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

  1. اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی "موضوع تبصره (1) ماده (21) قانون نظام صنفی"
  2. آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش‏ها "موضوع تبصره (4) ماده (21) قانون نظام صنفی"
  3. آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‏برداری یا اشتغال از وزارتخانه‏ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی "موضوع ماده (91) قانون نظام صنفی".
  4. آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی"موضوع تبصره ماده(87) قانون نظام صنفی"
  5. دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‏ها و اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها
    "موضوع بند (ﻫ) ماده (55) قانون نظام صنفی"
  6. دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور "موضوع بند (د) ماده (55) قانون نظام صنفی"
  7. نامه شماره 8341/ت/113 مورخ 22/4/93 شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش 20درصدی(20%) نرخ هزینه مهر و موم اظهارنامه گمرکی نسبت به سال 1392 مطرح که در اجرای بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با درخواست مذکور موافقت گردید.

اعضاي حاضردرجلسه:

محمدرضا نعمت زاده                                                        وزیر صنعت، معدن و تجارت  (رییس هیات عالی نظارت)

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

سیدحسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                   مصطفی پورمحمدی                                         وزیر دادگستری

علی طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مهدی چمران

رییس شورای عالی استانهای

سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

غلامحسین شافعی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماشااله عظیمی

دبیرکل اتاق تعاون ایران

سرهنگ محمدابراهیم کریمی

نماینده بسیج اصناف کشور

علی فاضلی

رییس اتاق اصناف ایران

جلال الدین محمد شکریه

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران

سید محمد هاشمی

نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران

محمدعلی صدیقی علاء

خزانه دار اتاق اصناف ایران

مجتبی صفایی

دبیر اتاق اصناف ایران

سعید ممبینی

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

علی یزدانی

  عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران

الناز حقگو
کلیه حقوق برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال