کمیسیون کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

گوشه ای از اهداف کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات اتحادیه فن آوران الکترونیک و رایانه:

- رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع میگردد.

- رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع میگردد.                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                        

 

اخبار و اطلاعیه ها

کلیه حقوق برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال