آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده 81 ق.ن.ص)

آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران

آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده 81 ق.ن.ص)

آيين­ نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی

با اتحادیه‏ ها، اتاق‏ های اصناف واتاق اصناف ایران

(موضوع ماده 81 قانون نظام صنفي)

 

تعاریف

ماده ۱ـ تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس نظارت بر اماکن عمومی).

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب (به نشانی iranianasnaf.ir).

 

نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق های اصناف

ماده 2-نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون:

  1. رسته­های مشمول تبصره (1) ماده (17) قانون بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی تعیین می گردد.
  2. اتحادیه­ها موظفند پس از مشخص شدن رسته­های موضوع بند (1) افراد معرفی شده توسط واحدهای صنفی ذی­ربط را به ناجا معرفی نمایند.
  3. ناجا می­بایست ظرف مدت یک هفته نظر خود را جهت صدور کارت به اتحادیه اعلام نماید.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می گردد.

تبصره: اعلام نظر منفی از سوی ناجا درخصوص فرد معرفی شده می­بایست به طور مستند ومستدل به اتحادیه اعلام گردد.

  1. اتحادیه موظف است پس از کسب نظر ناجا، ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور کارت شناسایی عکس­دار جهت متقاضی اقدام نماید.

 

ماده3 نحوه همکاری ناجا با اتحادیه­ها درخصوص تعطیل وپلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب (موضوع ماده(27) قانون):

1- شناسایی و معرفی واحد صنفی بدون پروانه کسب به اتاق اصناف توسط اتحادیه.

2- اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفی مورد نظر بدون پروانه کسب باشد مراتب را تایید و بلافاصله به ناجا اعلام نماید.

3-  اخطار پلمب به واحد صنفی مذکور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعایت تبصره(1) ماده(27) قانون

تبصره1-اخطاریه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد بدون پروانه کسب ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد فاقد پروانه و ابلاغ­کننده رسیده و در پرونده مربوطه درج می­شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده وی درج می­گردد. الگوی اخطاریه توسط ناجا و با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت واتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد.

تبصره2-کلیه اطلاعات مربوط به شناسایی، معرفی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب باید توسط اتحادیه یا اتاق اصناف(به تشخیص اتاق) در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نیز می‏بایست تصویر اخطاریه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفی و سامانه اصناف به اتحادیه و یا اتاق اصناف منعکس نماید.

4- پلمب واحد بدون پروانه کسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بیست روز از زمان ابلاغ اخطار.

تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل­های تعطیل شده در اجرای قانون را بشکنند و محل­های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، می­بایست برای اعمال مجازات­های مقرر در قانون مجازات اسلامی توسط ناجا به مراجع قضایی ذی­ربط معرفی شوند.

ماده 4 درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی مذکور از سوی اتحادیه، اتاق اصناف ذی­ربط و ناجا مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و مطابق ضوابط ماده(3) این آیین­نامه پلمب نمایند. (موضوع تبصره (4) ماده(27) قانون).

ماده 5- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه­ها درخصوص تعطیل موقت واحدهای صنفی متخلف (موضوع ماده (28) قانون)مطابق با آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون انجام می­شود.


 

سایر مقررات

ماده 6- ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرردر مواد (27) و (28) قانون نسبت به تأمین مأمور مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 7- فک پلمب واحد صنفی با اعلام اتحادیه و توسط ناجا، مطابق ماده (27) قانون صرفاً در موارد زیر امکان­پذیر می­باشد:

1- ثبت درخواست متقاضی صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارائه بخشی از مدارک شامل (سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع، گواهی اداره امور مالیاتی) بدیهی است پس از فک پلمب باید سایر مدارک نیز مطابق مقررات ارائه و تکمیل گردد.

2- اعلام انصراف دارنده واحد صنفی از ادامه فعالیت، برای یکبار و مشروط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه کسب.

تبصره-  در صورت ادامه فعالیت واحد صنفی فک پلمب شده،واحد مذکور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً منوط به دریافت پروانه کسب خواهد بود.

ماده8- ناجا و دبیرخانه هیات عالی نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه‏های اصناف و ناجا فرایند همکاری خود را تسهیل نمایند.

ماده 9- این آیین­نامه در اجرای ماده (81) قانون نظام صنفی مشتمل بر (9) ماده و (5) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تهیه و در تاریخ 05/04/1395 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است واز تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

بازدید امروز : 37     بازدید کل : 48701

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال